About

Ngọc Viễn Đông là một danh xưng mà Sài Gòn đã đón nhận từ hơn nữa thế kỷ trước. Là một người con Sài Gòn sống xa quê hương, tôi cũng giống như quý vị, luôn hoài niệm về một Sài Gòn thân ái cũng như muốn tìm hiểu thêm về những giá trị ngày xưa cũ đã in sâu trong tâm trí của những người dân.